Vår adresse:
Skaun IL
Postboks 15
7357 SKAUN


KJENTMANNSMERKET 2017

Velkommen til Kjentmannsmerket 2017

Det er valgt ut 8 turtraseer der en må gjennomføre 5 turer for å få premie.

Turene tas til fots eller på ski. Turene registreres gjennom et klippekort.

Hvert sted har en orienteringstang for merking av kort.

Kort kan kjøpes hos Coop Marked Skaun.

Frist for gjennomføring er 31.12.2017.

Følg med på Skaun il sin hjemmeside eller facebook-side for mer info ang premier! 

Pris: Enkeltperson kr 100,- Familie: kr 300,- (hvert fam.medlem får eget kort).

Turtraseer 2017:

 1. Utsikten side 109 i På tur i Skaun
 2. Gagnåskammen rundt s.41 i På tur i Skaun
 3. Kvennsjøen - Gåsvatnet S.43 i På tur i Skaun
 4. Morgruva - Blåhåmmårkneppen
 5. Våttån fra Kjærem eller Skagset
 6. Vikarunden s.121 i På tur i Skaun
 7. Brennflata - Pienehytta 
 8. Lisbetsætra - Storlia

Veibeskrivelser: 

UTSIKTEN

 

Ta av fra Jåravegen over Skaunaskogen. Stopp der vegen til Lisbetsæter tar av. Parkering på høyre side med plass for 2-3 biler. Følg traktorveg / sti opp mot toppen gjennom myr og åpent skogsterreng – lett i starten, men med litt stigning etter hvert. Når du nesten har nådd toppen  , skal  du ta av fra  stien, det er da merket med røde bjørkeskiver og etter hvert kommer du til et skilt som det står  «utsikten» på,  dette skiltet guider deg i riktig retning.  På utsikten kan du ta en pust i bakken på benken som står der og du kan nyte utsikten .  Posten er festet til bordet som står sammen med benken.

Turen er også beskrevet på side 109 i boka «På tur i Skaun.»

Lengde ca.4 km. Tur/retur.

GOD TUR!

 

 

GAGNÅSKAMMEN RUNDT

Slik kommer du dit:

Parkering ved Lyngstua/Børsa. Gå hovedvegen forbi Rossvasslykkja og videre over Megallen, deretter forbi Gjerthaugen og ned til Viggjaelva. Rett før brua tar du gårdsvegen til venstre i retning Sætra. Når du har kommet opp bakken til Sætra, tar du til venstre og følger den gamle gårdsvegen opp svingene og stigningene til Gågnåsen. Vegen er en slags «mini trollstig» og et godt eksempel på utmerket vegbyggingskunst i det gamle bondesamfunnet. Oppe ved Gagnåsen ser du en grunnmur etter bebyggelsen og de langstrakte jordene og beiteområdene fra den gang det var gårdsdrift der. Vegen forsetter videre rett frem innover jordene/myrene til skogsvegen som går mellom Lyngstua og Raudbekken. I krysset tar du til venstre og følger skogsvegen over Svorkmyra til vegkrysset, der tar du på nytt til venstre å går ned bakken mot Lyngstua.

 

Kort om turen:

Lengde: 6 km.

Høyestepunkt: 250 moh.

Underlag: grus-traktor veg.

 

GOD TUR!

 

KVENNSJØEN – GÅSVATNET

Kjør til Eggkleiva, ta av opp gjennom boligfeltet (skiltet Rian) og følg deretter skilting til Eggen.

Sving til høyre inn på bomveg og følg den til Kvennsjøen.

Følg skogsvegen til venstre langs vestsida av Kvennsjøen. Du passerer Foksjøen og Yrtjønna. Følg veien rundt Yrtjønna (passerer en rastebenk ) og fortsett etter gammel veilei/traktorveg.

Ta av til høyre (skilt Julvollen). Stien går da i kanten på myra. Gå over en bakketopp og du ser da LitjGåsvatnet og Gåsvatnet. Plakaten henger i et tre til venstre for stien mot Litjgåsvatnet.

Turen er ca 3,7 km en vei.

 

GOD TUR!

MORGRUVA – BLÅHÅMMÅRKNEPPEN

 

Fra Skaun kirke, følg fylkesveg 754 skiltet mot Melby. Sving til venstre ved skilt Pilgrimsleia og parker der (inngang til Morgruva). Følg skogsbilveg til høyre innover til du kommer til en snuplass.

Fortsett videre etter traktorveg. Følg merking til høyre inn i gammel skog. Det vil da gå litt oppover.

Kommer da til et lite flatt parti før en tar siste klivinga opp til Blåhåmmårkneppen.

Tavla henger i ei gran til venstre for triangelpunktet på toppen. Du vil da ha Sagmyren rett ned for toppen. Flott utsikt mot Jåren, Våttån og du vil se Gaulosen og litt av Byneslandet.

Turen er ca 2,5-3 km en vei.

 

GOD TUR.

 

 

 

VÅTTÅN FRA KJÆREM

Følg fylkesveg 757 Naustan – Eggkleiva og parker på merket parkeringsplass, forbi Kjærem. Gå tilbake til Kjærem og følg merket løype. Ta til høyre i det første krysset og du er inne på den bratte ruta opp til Våttån. Denne bratte stien er tydelig og godt merket helt til toppen. Terrenget flater litt ut før det siste litt utfordrende partiet opp gjennom de bratte bergskortene til venstre for skrentene/stupene på vestsida av Våttån. Helt oppe på toppen er det både navneskilt, rastebenk og trimkasse. Obs: Denne ruta anbefales kun om sommeren (kan være glatt i perioder).
En slakkere veg får du ved å ta til venstre i første krysset etter Kjærem. Da kommer du inn på en skogsveg som fører deg oppover mot toppen. Om du har valgt den bratte ruta oppover, kan du gjerne ta den slakke ruta nedover igjen.


Lengde: 7 km t/r
Høyeste punkt: 445 m
Underlag: Avlingsveg, skogsveg, sti

 

GOD TUR!

 

VÅTTÅN FRA SKAGSET

Kjør til Eggkleiva og følg skilting videre til Åsbygda, hvor det er parkering på gårdstunet på Skagset. Gå avlingsvegen til venstre og ta av til høyre når du kommer til ei hytte på høyre side av vegen. Derfra er stien merket.
Stien går vekselsvis på traktorveg og sti gjennom skogen. Ta til venstre etter ei hytte du kommer til og du er straks på toppen av Våttån. Samme vei tilbake, eller ta til venstre ved hytta når du kommer ned fra toppen igjen, deretter til høyre i første kryss og følg merket veg ned til nabogården til Skagset. Følg vegen mellom gårdene det lille stykket til gården der du parkerte.
Lengde: 3 km

GOD TUR!

VIKARUNDEN

Kort tur:

Kjør vegen forbi Venn (I retning Korsvegen), å følg skilting til Solstad. Parkering ved Bjørkhaugen skotthyllbane. Gå grusvegen til Våddån eller stien til Såttån- Groagroven og fra den inn på grusvegen til Våddån. Følg vegen videre til Vika. Ta av til venstre og følg traktor vegen til Vika. Åpen slette med hytte og rastebenk, der henger tanga på et tre. Ta sien/traktorvegen fra rastevegen til Innstulykka og videre til en sti/ vegkryss med e trimmkasse. Gå til venstre og følg vege til Såttån og tilbake til Bjørkhaugen/Solstad.

 

Lang tur:

En lengere tur får du hvis du parkerer ved Skaunkirke og går i retning Melby. På Skålvollen tar du til venstre mot Aunan, først gjennom Krogstadgrenda. Ta av til venstre hundre meter etter du har passert to små hus på hver sin side av vegen og følg stien gjennom Krogstadhåggån til Vennabekken og Våddån. Ta til venstre over bekken, forbi e hytte og over et gjerde. Da kommer du inn på vegen til Malmsjøen og Vika, og derfra følges samme rute som kort tur.

 

Kort om turen:

Lengde: kort tur 4 km, lang tur 7 km.

Høyestepunkt: 220 moh.

Underlag: Grusveg, sti og traktor veg.

 

GOD TUR!

 

                      

BRENNFLATA - PIENEHYTTA

 

Rute 1

Ta av fra riksveien ved Venna og opp Husbylia  mot  Bygdemuseumet  Så til høyre neste kryss. Parker oppå Brennflata. Følg pilgrimsleie innover en skogsvei. Nedi Svartdalen tar du av til venstre og følger stien. Passerer  Husbysætra og kommer ned på skogsvei. Ta til venstre og  følg veien til Gammelsætra. Følg stien til du passerer en trimkasse. Ta av til høyre over Høgtjønn myra inn på ski trassen. Over Djupdalsbekken. Ta av til høyre og følg veien til  Pinehytta

Lengde ca 8km t/r

 

Rute 2(Vinterrute)

Kjør innpå Bakksætra . Følg oppkjørt løype til Bjønnaskaret. 2 alternativ. Ta til høyre eller rett frem. Løypene kommer sammen igjen Følg løypa til Djuldalen og ta av ved skiltet til  Pienehytta. 

 

GOD TUR!

                                                                        

                                                                            

LISBETSÆTRA - STORLIA

  
Start på Lisbetseter, følg turstiløypa forbi vei til Vinåsvatnet. Fortsett ned til neste grusvei, ta da til venstre. Følg veien helt til parkeringsplass ved Rørtjønna, finn skilt merket Storlia, følg traktorvei merket med røde bjørkeskiver, 1 km til Storlimyra. Gå 100m forbi rasteplass og sving til høyre, bratt etter veien. Gå til du når skilt med Storlia, ta til venstre og du er snart på Storlia.

 

GOD TUR!

Kjentmannsmerket 2016

Velkommen til Kjentmannsmerket 2016

Det er valgt ut 8 turtraseer der en må gjennomføre 5 turer for å få premie.

Turene tas til fots eller på ski. Turene registreres gjennom et klippekort.

Hvert sted har en orienteringstang for merking av kort.

Kort kan kjøpes hos Coop Marked Skaun.

Frist for gjennomføring er 31.12.2016.

Premier fås ved levering av kort på det første poengrennet for ski på Ramsjøbu i januar 2017- Følg med på Skaun il sin hjemmeside eller facebook-side for mer info! 

Pris: Enkeltperson kr 100,- Familie: kr 300,- (hvert fam.medlem får eget kort).

Turtraseer 2016:

 1. Mellingsætra eller Krogstadsætra - Tomåsen,
 2. Gangaune - Gåskneppen,
 3. Kvennsjøen - Gåsvatnet
 4. Syrstadgruva - Blåhåmmårkneppen
 5. Rådhuset i Børsa - Høgberget
 6. Lyngstua - Stykkeskammen
 7. Brennflata - Pienehytta 
 8. Lisbetsætra - Storlia

Veibeskrivelser: 

                                          Mellingsætra - Tomåslavoen

Kjør forbi Jåren Råbygda oppvekstsenter og mot Råbygda. Etter ca 1 km ta av mot høyre mot Melby. Etter litt kjøring kommer du til en bomvei, denne går til Alvåsen. Ta av mot Mellingssætra og passer to grinder før du kommer til parkeringa.

Følg skogsbilveien til hytta øverst i lia, her tar du til venstre og går inn i skogen. Løypa følger herfra Pilegrimsleia som går over til Svorkmo. Etter et parti med skog kommer du til mer myrlendt terreng. Når du har passert dette våte myrdraget, vil du atter gå gjennom en skogteig. Inne i skogen, midt i løypa ligger en ”kvilstein.” På denne steinen har mang en person fra gammelt av risset inn navnet sitt. Fra nyere tid har Martha og Ari risset inn initialene sine. Videre går løypa over myr og du kommer til bekken Kvernåa. Gå over brua over bekken og følg Pilegrimsleia videre. Etterhvert kommer du til to skilt, da skal du ta av fra Pilegrimsleia og ta til venstre mot Elgshøgda. Løypa følger nå skiløypa som er merket med oransje påler. Følg disse videre til du kommer til Svarttjønndalen, gå da videre oppover til venstre og du kommer da til ei myr og du har Svartvatnet til høyre. Her står det flere stedsskilt og en trimkasse, følg skiltet mot Tomåsen over myra. Etter hvert kommer du inn på skiløypa og det er godt merket mot Tomåsen. Etter ei stund får du Stentjørna til venstre for løypa og Litl Morsjøen tl høyre. Da er du straks framme og kan ta en pust i bakken på benken ved trimkassen til idrettslaget hvor du kan skrive navnet ditt hvis du vil. Gå over haugen bak benken og der finner du lavvoen, posten henger på et tre utenfor der!

Lengde på turen er ca.11 kilometer tur/retur.

GOD TUR!

Krogstadsætra - Tomåslavoen

Kjør til Aunbygda og videre til parkeringsplass på Krogstadsætra.

I enden av parkeringsplassen starter turen med en bratt motbakke.  Ved første veiskille hold til venstre. Turen følger skitraseen som er merket med bambus-stikker og røde bjørkeskiver. Det er for det meste myrlendt terreng. Gå over haugen bak benken og der finner du lavvoen, posten henger på et tre utenfor der!

Turen er 2,6 km en vei.

God tur.

                                                    Gangaune - Gåskneppen

Kjør fra Hove (Vassbygda) mot Hølonda. Etter ca 1 km ta av til høyre. Fordi boligfeltet. Ved et grått hus ta av til venstre og parker ved en anleggsplass.

Gå etter merket løype på en markaveg. Det er ganske bratt oppover. Så over ei myr før du kommer til Gåskneppen.

Turen er på omtrent 3 km en vei.

 

GOD TUR!!

                                       Kvennsjøen – Gåsvatnet

Kjør til Eggkleiva, ta av opp gjennom boligfeltet (skiltet Rian) og følg deretter skilting til Eggen.

Sving til høyre inn på bomveg og følg den til Kvennsjøen.

Følg skogsvegen til venstre langs vestsida av Kvennsjøen. Du passerer Foksjøen og Yrtjønna. Følg veien rundt Yrtjønna (passerer en rastebenk ) og fortsett etter gammel veilei/traktorveg.

Ta av til høyre (skilt Julvollen). Stien går da i kanten på myra. Gå over en bakketopp og du ser da LitjGåsvatnet og Gåsvatnet. Plakaten henger i et tre til venstre for stien mot Litjgåsvatnet.

Turen er ca 3,7 km en vei.

GOD TUR!

                                Morgruva – Blåhåmmårkneppen

Fra Skaun kirke, følg fylkesveg 754 skiltet mot Melby. Sving til venstre ved skilt Pilgrimsleia og parker der (inngang til Morgruva). Følg skogsbilveg til høyre innover til du kommer til en snuplass.

Fortsett videre etter traktorveg. Følg merking til høyre inn i gammel skog. Det vil da gå litt oppover.

Kommer da til et lite flatt parti før en tar siste klivinga opp til Blåhåmmårkneppen.

Tavla henger i ei gran til venstre for triangelpunktet på toppen. Du vil da ha Sagmyren rett ned for toppen. Flott utsikt mot Jåren, Våttån og du vil se Gaulosen og litt av Byneslandet.

Turen er ca 2,5-3 km en vei.

GOD TUR.

                                                                         

Rådhusplassen Børsa - Høgberget


Starter fra parkeringshuset Børsa. Gå til venstre  på fortauet under nye E39 Deretter tar du veien i retning  Meistad. Ta av til venstre i første kryss. Gjennom boligfelt. Ta til høyre etter siste hus .Følg  skogsvei oppover lia til du kommer til dyrket mark. Ta av til venstre og følg venstre kant av myra. Kommer til en åpning i skogkanten. Gå oppover til du kommer til gapa huket. Der finner du kjentmannsmerke tavlen
Lengde ca 3,5 km.

GOD TUR

                                              

Lyngstua - Stykkeskammen

                                                  
Start på parkeringsplassen ved  lysløypa Børsa “ Lyngstua”
Kryss hovedveien og gå sti til Svenskrommet. Sving litt til venstre ved en tavle. Så straks til høyre på merket sti til Hølberget .Følg stien videre så over en myr. Sving til venstre, kommer da ned på et jorde. Følg kanten av jordet på venstre side. Kommer til en traktorvei. Sving til høyre Gå traktorveien til en ny sti på venstre side Gå stien langs skogkanten. Så svinger den til høyre Følg veien oppover bakken. Litt nedover igjen og til høyre Så over ei myr og oppover en bakke  til kjentmannsmerke  tavlen. Flott utsikt  over mot Byneset
Lengde ca ,5 km t/r


                                                                    

Brennflata - Pienehytta


Rute 1
Ta av fra riksveien ved Venna og opp Husbylia  mot  Bygdemuseumet  Så til høyre neste kryss. Parker oppå Brennflata. Følg pilgrimsleie innover en skogsvei. Nedi Svartdalen tar du av til venstre og følger stien. Passerer  Husbysætra og kommer ned på skogsvei. Ta til venstre og  følg veien til Gammelsætra. Følg stien til du passerer en trimkasse. Ta av til høyre over Høgtjønn myra inn på ski trassen. Over Djupdalsbekken. Ta av til høyre og følg veien til  Pinehytta
Lengde ca 8km t/r
 
Rute 2(Vinterrute)

Kjør innpå Bakksætra . Følg oppkjørt løype til Bjønnaskaret. 2 alternativ. Ta til høyre eller rett frem. Løypene kommer sammen igjen Følg løypa til Djuldalen og ta av ved skiltet til  Pienehytta. 
                                                                        
                                                                            

Lisbetsætra - Storlia

  
Start på Lisbetseter, følg turstiløypa forbi vei til Vinåsvatnet. Fortsett ned til neste grusvei, ta da til venstre. Følg veien helt til parkeringsplass ved Rørtjønna, finn skilt merket Storlia, følg traktorvei merket med røde bjørkeskiver, 1 km til Storlimyra. Gå 100m forbi rasteplass og sving til høyre, bratt etter veien. Gå til du når skilt med Storlia, ta til venstre og du er snart på Storlia.
 
GOD TUR!
 
 
 

Utdeling av premier for Kjentmannsmerket 2015

I kveld kan man bytte inn Kjentmannsmerkene fra i fjor mot premier. Møt opp på Ramsjøen arena mellom Kl 18-19! Velkommen skal dere være! ������

Salg av kjentmannsmerker

Mandag 21. Desember fra Kl 15-18 selges kjentmannsmerkene igjen utenfor Coop Venn! Kr 100 for enkeltperson Kr 300 for familie Det blir også mulighet for å kjøpe kjekser og karameller!

Salget av kjentmannsmerker 2016 er i gang!

Skaun il har startet salget av kjentmannsmerkene for 2016. I dag selges de utenfor Coop Venn Kl 12-15. De nye løypene vil være ferdig merket til 1. Februar 2016. Løyper som blir videreført fra 2015 er selvsagt klare med en gang! Kr 100 for enkel kort Kr 300 for familie En fin julegave til den som har alt!! God jul!

Vinnerbildet fra September

to_paa_tur_1.JPG

Les mer

Vinner av fotokonkurranse juli 2015

fotokonk.jpg

Les mer

Fotokonkurranse Kjentmannsmerket

Endelig sommer!! I den forbindelse drar vi i gang en fotokonkurranse!!

Dra på en av våre Kjentmannsmerke-turer, ta bilde og del det på Instagram og hashtag med #kjentmannsmerketskaunil. Merk hvor og når bildet er tatt.

Vi trekker en vinner for hver måned ut 2015!!

Vinnerne vil bli kontaktet, og vi håper at vi får dele de fine turbildene deres! :)

Løp, gå, hopp av gårde! God sommer....

Salget av kjentmannsmerker er i gang

Mandag 1. Juni 2015 startet salget av nye kjentmannsmerker hos blandt annet Coop Marked på Venn. Se forøvrig på trim sine sider ang veibeskrivelser og annen info om kjentmannsmerket! Ha en aktiv sommer!

Kjentmannsmerket 2015

Velkommen til Kjentmannsmerket 2015!!

Det er valgt ut 8 turtraseer der en må gjennomføre 5 turer for å få premie.

Turene tas til fots eller på ski. Turene registreres gjennom et klippekort.

Hvert sted har en orienteringstang for merking av kort.

Kort kan kjøpes hos Coop Marked Skaun eller Aud Irene Mo Stamnsve.

Frist for gjennomføring er 31.12.2015.

Premier fås ved levering av kort på det første poengrennet for ski på Ramsjøbu i januar 2016- Følg med på Skaun il sin hjemmeside eller facebook-side for mer info! 

Pris: Enkeltperson kr 100,- Familie: kr 300,- (hvert fam.medlem får eget kort).

Turtraseer 2015:

 1. Mellingsætra eller Krogstadsætra - Tomåsen,
 2. Gangaune - Gåskneppen,
 3. Skjetnegardan - Hogsåsen, 
 4. Rossmyra - Mjølhushøgda,
 5. Kvernsjøen - Langvatnet,
 6. Brennflata - Solåsen,
 7. Sillkleiva-Restadgrøtåsen,  
 8. Haugarommet - Øyberget,

Veibeskrivelser: 

                                          Mellingsætra - Tomåsen

Kjør forbi Jåren Råbygda oppvekstsenter og mot Råbygda. Etter ca 1 km ta av mot høyre mot Melby. Etter litt kjøring kommer du til en bomvei, denne går til Alvåsen. Ta av mot Mellingssætra og passer to grinder før du kommer til parkeringa.

Følg skogsbilveien til hytta øverst i lia, her tar du til venstre og går inn i skogen. Løypa følger herfra Pilegrimsleia som går over til Svorkmo. Etter et parti med skog kommer du til mer myrlendt terreng. Når du har passert dette våte myrdraget, vil du atter gå gjennom en skogteig. Inne i skogen, midt i løypa ligger en ”kvilstein.” På denne steinen har mang en person fra gammelt av risset inn navnet sitt. Fra nyere tid har Martha og Ari risset inn initialene sine. Videre går løypa over myr og du kommer til bekken Kvernåa. Gå over brua over bekken og følg Pilegrimsleia videre. Etterhvert kommer du til to skilt, da skal du ta av fra Pilegrimsleia og ta til venstre mot Elgshøgda. Løypa følger nå skiløypa som er merket med oransje påler. Følg disse videre til du kommer til Svarttjønndalen, gå da videre oppover til venstre og du kommer da til ei myr og du har Svartvatnet til høyre. Her står det flere stedsskilt og en trimkasse, følg skiltet mot Tomåsen over myra. Etter hvert kommer du inn på skiløypa og det er godt merket mot Tomåsen. Etter ei stund får du Stentjørna til venstre for løypa og Litl Morsjøen tl høyre. Da er du straks framme og kan ta en pust i bakken på benken ved trimkassen til idrettslaget hvor du kan skrive navnet ditt hvis du vil.

Lengde på turen er ca.11 kilometer tur/retur.

GOD TUR!

Krogstadsætra - Tomåsen

Kjør til Aunbygda og videre til parkeringsplass på Krogstadsætra.

I enden av parkeringsplassen starter turen med en bratt motbakke.  Ved første veiskille hold til venstre. Turen følger skitraseen som er merket med bambus-stikker og røde bjørkeskiver. Det er for det meste myrlendt terreng. Turen er 2,6 km en vei.

God tur.

 

Gangaune - Gåskneppen

Kjør fra Hove (Vassbygda) mot Hølonda. Etter ca 1 km ta av til høyre. Fordi boligfeltet. Ved et grått hus ta av til venstre og parker ved en anleggsplass.

Gå etter merket løype på en markaveg. Det er ganske bratt oppover. Så over ei myr før du kommer til Gåsknippen.

GOD TUR!!

Skjetnegardan - Hogsåsen

Hogs__sen_1.jpg

Ta av hovedvei opp mot Viggja skole i retning Skjetnegardan.
Kjør til første gård på toppen av stigning.
Parker ved Helbæk - Viggja. Følg gårds / traktorvei innover skogen til du kommer til et lite kryss. Ta av til høyre. Turen  fortsetter langs en sti. og etter hvert over Sildværmyra. Etter at du har passert myra kommer du til et nytt kryss. Ta til høyre opp mot Hogsåsen. Følg stien til toppen. En fin tur som er godt egnet for barn.
Tid:  ca 1 time
Start:  Helbæk
Alternativt kan man starte ved Viggja oppvekstsenter. Merket fra Helbæk.

Rossmyra – Mjølhushøgda

Ta av ved Bya-feltet, opp til Mjølhus.
Følg bomvei til en kommer til Rossmyra. Sving til høyre(skilt mjølhushøgda 3 km) og følg gammel veilei til en kommer til nytt skilt, Mjølhushøgda 1 km.

Ta av fra veien og gå til høyre over myra. Deretter følger løypa en sti opp en liten stigning gjennom småkratt. Følg videre løypa over myra og du kommer til en trimpost. Fortsett videre over myra på skrå litt til høyre, der vil du finne kjentmannsposten i et grantre.
Løypa er hovedsakelig merket med stolper med okergul farge på toppen + noen røde merker.

Nyt utsikten ut over Trondheimsfjorden J

God Tur!


Kvernsjøen – Langvatnet

Ta av i Eggkleiva opp mot Ribygda. Kjør bomvei inn til parkering ved Kvernsjøen.
Følg skogsvei som etter hvert  går over til sti. Løypa går gjennom lett skogsterreng og fortsetter over ei myr, Tiurleikmyra. I enden på myra kommer du inn på sti fra Langvatnet til Julvollhytta. Sving til høyre inn på denne stien. På slutten vil du ha Langvatnet på høyre side. Posten finner du ved enden av Langvatnet.

Der er det bord og benker slik at du kan ta en trivelig kafferast og nyte utsikten utover Langvatnet.

Turen er 2.8 km en vei.

God Tur!

                                        

                                                       Brennflata -Solåsen

Kjør 200m forbi museet og ta til høyre. 50m til Brennflata. 
Tavle ved parkeringsplass Brennflata.
Kan også kjøre til Bakksetra (ca 2,5 km innover fra bommen).
Turen går delvis etter vei og i lett skogstereng. Avslutter med en
bratt bakke opp til Solåsen.
Løypa er merket med røde bjørkskiver.

God Tur!

                                        

                                          Sillkleiva- Restadgrøtåsen
                                IMG_2867__Large__1.JPG
Kjør til Aunbygda, videre utover mot Krokstadsætra, ta av til venstre 100m etter grinda.
Kjør opp bakken og parker på lunningsplass (Sillkleiva). Her står tavle med veibeskrivelse til Restadgrøtåsen.
  150m, og ta så til høyre ved veiskille. Følg gammel veilei over til Klefstadåsen. Den første strekningen fram til Gåstjønna er forholdsvis flat med noen småbakker. Stigning blir det etter at du har passert tjønna for så å flate ut  mot Aunsætra. Innover her passerer du en bekk og et våtere parti før veien stiger opp mot Følføttet. Fra Følføttet blir veien mindre markert. Følg merka sti nedover til stiskille, der du tar opp til høyre og følger gammel vei opp til en husmannsplass i Klefstadåsen. Her går du mellom husene, og kommer så til veien fra Klefstad. Ta til høyre og følg veien 300m oppover. Her tar løypa av fra veien, og du kommer ned på et vått parti. Løypa vil no stige bratt opp gjennom skogen hvor du passerer ei lita myr før du så tar fatt på den siste bratte stigningen opp  til toppen. På ei furu like etter oppstigningen er det satt opp skilt til tavla og utsiktspkt.. Ca. 150 m til tavla. Ved utsiktspkt. vil du sjå ned til Korsvegen. Ca 9km tur/retur.

God Tur!


                                         Haugarommet – Øyberget

Start med å kjøre opp mot Buvik kirke, sving til venstre straks etter at du
har passert kirka. Sving til høyre ved første hus(ca. 1,5 km fra kirka) på Kvernberget. Det er merket ved avkjøringen.
parkering ved p-plassen før bommen. Tavla står på p-plassen.

Lett tur! 1,5 – 2km en vei.
Gå tilbake etter veien før du kommer til parkeringsplassen. Følg denne
et lite stykke før du tar av til venstre. Turen er godt merket og går hele
veien på hardtråkket sti/vei.
Går gjennom stort hogstfelt med fin utsikt og videre på kanten av myr,
før du kommer frampå Øyberget med fantastisk utsikt.
Det er enkelt å få til rundtur. Se på kartet på Øyberget.

God Tur! 

[Arkiv for siden]