Vår adresse:
Skaun IL
Postboks 15
7357 SKAUN


KJENTMANNSMERKET 2017

Velkommen til Kjentmannsmerket 2017

Det er valgt ut 8 turtraseer der en må gjennomføre 5 turer for å få premie.

Turene tas til fots eller på ski. Turene registreres gjennom et klippekort.

Hvert sted har en orienteringstang for merking av kort.

Kort kan kjøpes hos Coop Marked Skaun.

Frist for gjennomføring er 31.12.2017.

Følg med på Skaun il sin hjemmeside eller facebook-side for mer info ang premier! 

Pris: Enkeltperson kr 100,- Familie: kr 300,- (hvert fam.medlem får eget kort).

Turtraseer 2017:

  1. Utsikten side 109 i På tur i Skaun
  2. Gagnåskammen rundt s.41 i På tur i Skaun
  3. Kvennsjøen - Gåsvatnet S.43 i På tur i Skaun
  4. Morgruva - Blåhåmmårkneppen
  5. Våttån fra Kjærem eller Skagset
  6. Vikarunden s.121 i På tur i Skaun
  7. Brennflata - Pienehytta 
  8. Lisbetsætra - Storlia

Veibeskrivelser: 

UTSIKTEN

 

Ta av fra Jåravegen over Skaunaskogen. Stopp der vegen til Lisbetsæter tar av. Parkering på høyre side med plass for 2-3 biler. Følg traktorveg / sti opp mot toppen gjennom myr og åpent skogsterreng – lett i starten, men med litt stigning etter hvert. Når du nesten har nådd toppen  , skal  du ta av fra  stien, det er da merket med røde bjørkeskiver og etter hvert kommer du til et skilt som det står  «utsikten» på,  dette skiltet guider deg i riktig retning.  På utsikten kan du ta en pust i bakken på benken som står der og du kan nyte utsikten .  Posten er festet til bordet som står sammen med benken.

Turen er også beskrevet på side 109 i boka «På tur i Skaun.»

Lengde ca.4 km. Tur/retur.

GOD TUR!

 

 

GAGNÅSKAMMEN RUNDT

Slik kommer du dit:

Parkering ved Lyngstua/Børsa. Gå hovedvegen forbi Rossvasslykkja og videre over Megallen, deretter forbi Gjerthaugen og ned til Viggjaelva. Rett før brua tar du gårdsvegen til venstre i retning Sætra. Når du har kommet opp bakken til Sætra, tar du til venstre og følger den gamle gårdsvegen opp svingene og stigningene til Gågnåsen. Vegen er en slags «mini trollstig» og et godt eksempel på utmerket vegbyggingskunst i det gamle bondesamfunnet. Oppe ved Gagnåsen ser du en grunnmur etter bebyggelsen og de langstrakte jordene og beiteområdene fra den gang det var gårdsdrift der. Vegen forsetter videre rett frem innover jordene/myrene til skogsvegen som går mellom Lyngstua og Raudbekken. I krysset tar du til venstre og følger skogsvegen over Svorkmyra til vegkrysset, der tar du på nytt til venstre å går ned bakken mot Lyngstua.

 

Kort om turen:

Lengde: 6 km.

Høyestepunkt: 250 moh.

Underlag: grus-traktor veg.

 

GOD TUR!

 

KVENNSJØEN – GÅSVATNET

Kjør til Eggkleiva, ta av opp gjennom boligfeltet (skiltet Rian) og følg deretter skilting til Eggen.

Sving til høyre inn på bomveg og følg den til Kvennsjøen.

Følg skogsvegen til venstre langs vestsida av Kvennsjøen. Du passerer Foksjøen og Yrtjønna. Følg veien rundt Yrtjønna (passerer en rastebenk ) og fortsett etter gammel veilei/traktorveg.

Ta av til høyre (skilt Julvollen). Stien går da i kanten på myra. Gå over en bakketopp og du ser da LitjGåsvatnet og Gåsvatnet. Plakaten henger i et tre til venstre for stien mot Litjgåsvatnet.

Turen er ca 3,7 km en vei.

 

GOD TUR!

MORGRUVA – BLÅHÅMMÅRKNEPPEN

 

Fra Skaun kirke, følg fylkesveg 754 skiltet mot Melby. Sving til venstre ved skilt Pilgrimsleia og parker der (inngang til Morgruva). Følg skogsbilveg til høyre innover til du kommer til en snuplass.

Fortsett videre etter traktorveg. Følg merking til høyre inn i gammel skog. Det vil da gå litt oppover.

Kommer da til et lite flatt parti før en tar siste klivinga opp til Blåhåmmårkneppen.

Tavla henger i ei gran til venstre for triangelpunktet på toppen. Du vil da ha Sagmyren rett ned for toppen. Flott utsikt mot Jåren, Våttån og du vil se Gaulosen og litt av Byneslandet.

Turen er ca 2,5-3 km en vei.

 

GOD TUR.

 

 

 

VÅTTÅN FRA KJÆREM

Følg fylkesveg 757 Naustan – Eggkleiva og parker på merket parkeringsplass, forbi Kjærem. Gå tilbake til Kjærem og følg merket løype. Ta til høyre i det første krysset og du er inne på den bratte ruta opp til Våttån. Denne bratte stien er tydelig og godt merket helt til toppen. Terrenget flater litt ut før det siste litt utfordrende partiet opp gjennom de bratte bergskortene til venstre for skrentene/stupene på vestsida av Våttån. Helt oppe på toppen er det både navneskilt, rastebenk og trimkasse. Obs: Denne ruta anbefales kun om sommeren (kan være glatt i perioder).
En slakkere veg får du ved å ta til venstre i første krysset etter Kjærem. Da kommer du inn på en skogsveg som fører deg oppover mot toppen. Om du har valgt den bratte ruta oppover, kan du gjerne ta den slakke ruta nedover igjen.


Lengde: 7 km t/r
Høyeste punkt: 445 m
Underlag: Avlingsveg, skogsveg, sti

 

GOD TUR!

 

VÅTTÅN FRA SKAGSET

Kjør til Eggkleiva og følg skilting videre til Åsbygda, hvor det er parkering på gårdstunet på Skagset. Gå avlingsvegen til venstre og ta av til høyre når du kommer til ei hytte på høyre side av vegen. Derfra er stien merket.
Stien går vekselsvis på traktorveg og sti gjennom skogen. Ta til venstre etter ei hytte du kommer til og du er straks på toppen av Våttån. Samme vei tilbake, eller ta til venstre ved hytta når du kommer ned fra toppen igjen, deretter til høyre i første kryss og følg merket veg ned til nabogården til Skagset. Følg vegen mellom gårdene det lille stykket til gården der du parkerte.
Lengde: 3 km

GOD TUR!

VIKARUNDEN

Kort tur:

Kjør vegen forbi Venn (I retning Korsvegen), å følg skilting til Solstad. Parkering ved Bjørkhaugen skotthyllbane. Gå grusvegen til Våddån eller stien til Såttån- Groagroven og fra den inn på grusvegen til Våddån. Følg vegen videre til Vika. Ta av til venstre og følg traktor vegen til Vika. Åpen slette med hytte og rastebenk, der henger tanga på et tre. Ta sien/traktorvegen fra rastevegen til Innstulykka og videre til en sti/ vegkryss med e trimmkasse. Gå til venstre og følg vege til Såttån og tilbake til Bjørkhaugen/Solstad.

 

Lang tur:

En lengere tur får du hvis du parkerer ved Skaunkirke og går i retning Melby. På Skålvollen tar du til venstre mot Aunan, først gjennom Krogstadgrenda. Ta av til venstre hundre meter etter du har passert to små hus på hver sin side av vegen og følg stien gjennom Krogstadhåggån til Vennabekken og Våddån. Ta til venstre over bekken, forbi e hytte og over et gjerde. Da kommer du inn på vegen til Malmsjøen og Vika, og derfra følges samme rute som kort tur.

 

Kort om turen:

Lengde: kort tur 4 km, lang tur 7 km.

Høyestepunkt: 220 moh.

Underlag: Grusveg, sti og traktor veg.

 

GOD TUR!

 

                      

BRENNFLATA - PIENEHYTTA

 

Rute 1

Ta av fra riksveien ved Venna og opp Husbylia  mot  Bygdemuseumet  Så til høyre neste kryss. Parker oppå Brennflata. Følg pilgrimsleie innover en skogsvei. Nedi Svartdalen tar du av til venstre og følger stien. Passerer  Husbysætra og kommer ned på skogsvei. Ta til venstre og  følg veien til Gammelsætra. Følg stien til du passerer en trimkasse. Ta av til høyre over Høgtjønn myra inn på ski trassen. Over Djupdalsbekken. Ta av til høyre og følg veien til  Pinehytta

Lengde ca 8km t/r

 

Rute 2(Vinterrute)

Kjør innpå Bakksætra . Følg oppkjørt løype til Bjønnaskaret. 2 alternativ. Ta til høyre eller rett frem. Løypene kommer sammen igjen Følg løypa til Djuldalen og ta av ved skiltet til  Pienehytta. 

 

GOD TUR!

                                                                        

                                                                            

LISBETSÆTRA - STORLIA

  
Start på Lisbetseter, følg turstiløypa forbi vei til Vinåsvatnet. Fortsett ned til neste grusvei, ta da til venstre. Følg veien helt til parkeringsplass ved Rørtjønna, finn skilt merket Storlia, følg traktorvei merket med røde bjørkeskiver, 1 km til Storlimyra. Gå 100m forbi rasteplass og sving til høyre, bratt etter veien. Gå til du når skilt med Storlia, ta til venstre og du er snart på Storlia.

 

GOD TUR!

[Arkiv for siden]