Vår adresse:
Skaun IL
Postboks 15
7357 SKAUN


Sittende hovedstyre

 Verv

Navn 

Telefon 

 Leder

 Einar Krogset

 913 29 635

 Nestleder

 Ove A. H. Solbakken

 976 36 391

 Kasserer

 Eldar Ofstad

 975 28 991

 Sekretær

 Elin Vesterhaug

 977 70 937

 Styremedlem

 Øystein By

 482 96 593

 Ungdomsrepresentant

 Andreas Eidsli

 979 49 932

 1. vara

 Per Gunnar Lofgren

 906 61 874

 2. vara

 Brage Meistad

 908 71 717

 

Leder trim: Line Selvnes

Leder ski: Britt Monika Storseth Grostad

Leder friidrett: Noralf Rune Dahlen, 926 99 498

Leder allidrett: Marlen Berg Larsen


Les mer
[Arkiv for siden]