Vår adresse:
Skaun IL
Postboks 15
7357 SKAUN


Leder: Line Selvnes

Kasserer: Ragnhild Våge

 Styremedlem: Lise Rian Mo

Styremedlem: Ragnhild Kjøren Lefstad

[Arkiv for siden]